Ελπίδα

Hope Κοινοτοπία: Η ζωή δεν είναι εύκολη. Αν ήταν, όμως, ίσως και να’ταν βαρετή. Μοιρολατρεία: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μερικές φορές, όμως, ίσως και να μην υπάρχει κανένας λόγος.…