το τραγούδι της εβδομάδας 31/7-6/8

Ένα τραγούδι μπορεί να έχει πολλές, διαφορετικές ερμηνείες… έτσι, ενώ κάποιος μπορεί να θεωρεί ένα τραγούδι ερωτικό, ένας άλλος να το έχει στο μυαλό του διαφορετικά…να του θυμίζει άλλες καταστάσεις…